Vi forvalter parkering

APCOA gruppen, som EuroPark er en del av, bidrar med kompetanse fra 12 land, førti års erfaring samt sikkerheten og stabiliteten til nr. 1 i parkeringsbransjen: Vi er Europas ledende forvalter av parkering og leverer omfattende tjenester til eiendomsbesittere i hele Europa.

Nærmiljøet fastslår bileierens behov i forhold til et parkeringsområde.  På kjøpesentre vil bilisten normalt parkere i flere timer. På en lufthavn eller jernbanestasjon; opptil flere dager av gangen. Vi har tilgang til omfattende kompetanse innen alle de viktige eiendomssegmenter: Lufthavn, by- og kjøpesenter, messer, hoteller, sykehus, pendlerparkering og mye mer.

Om nødvendig, kan vi dermed involveres i utviklingsprosjekter og utarbeide et egnet konsept med drift, gjennomføring, tariffer og tilleggstjenester. Vi øker også lønnsomheten på eksisterende eiendommer ved hjelp av ny teknologi og effektive markedstiltak.    

For oss starter ikke parkeringsforvaltningen ved bommen. Trender skal overvåkes og undersøkelser skal gjennomføres for å kontinuerlig forbedre produktene. Dette betyr at parkeringsområdene blir markedsført aktivt og lønnsomt.

Vår kompetanse og profesjonelle drift er basert på tre pilarer:

  • Bruk av "state-of-the-art" teknologi
  • Standardiserte operasjonsprosedyrer 
  • Kontinuerlig optimalisering av systemet for alle tjenester og produkter

Vår detaljerte inntekt- og kostnadsstyring danner grunnlag for maksimal avkastning. Inntekter er maksimert ved optimale pris-og produktdefinisjoner for hver enkelt kundegruppe, samt ved riktig markedsføring og tilbud med flere salgs- og betalingskanaler. Bruk av ny teknologi, optimaliserte prosesser, innkjøpssynergier og kontinuerlige forbedringer bidrar til å redusere kostnadene. Dette betyr at vi sikrer lønnsomheten på hvert parkeringsområde og tilfredshet hos våre partnere.

APCOA PARKING offers various different types of contracts. This allows for a simple, flexible partnership as, depending on the contract, the company can take care of more or less aspects of car park operation. We offer partners various different contract options, e.g. fixed lease, a combined fixed and returns lease or a straightforward returns lease as well as a management contract for a fee.

Vi tilbyr ulike typer kontrakter til våre partnere. Dette muliggjør et enkelt, fleksibelt samarbeid hvor (avhengig av kontrakten) vi kan ta på oss meget store eller mindre oppgaver i forhold til forvaltningen av parkeringsområdet. 

Fordeler

EuroPark og Apcoa er alltid leietager, aldri eier av eiendom. Vi vil således aldri være i en konkurransesituasjon med grunneieren.

  • Ekspertise fra 12 land
  • Maksimering av ROI (return on investment) som parkeringsforvalter
  • Individuelle kontraktsforhold. 
  • Strategi med sunn, bærekraftig utvikling