Trafikkdirigering & Trafikkontroll

Vi har etablert -og kan tilby- tjenester innen Trafikkdirigering og Trafikkontroll. Dette er en egen avdeling med tydelig skille mellom trafikkdirigering/kontroll og parkeringskontroll. Engasjementene vi påtar oss kan ha varighet på bare noen timer eller måneder og årsbasis, avhengig av behov.

Vi løser blant annet følgende oppgaver:

 • Trafikkdirigering
 • Parkering ved store arrangementer (f.eks messer, konserter, idrett)
 • Ekstraordinære aktiviteter (f.eks markedsdager ved et kjøpesenter, åpningsarrangement)
 • Anleggsarbeid (f.eks sikring av byggeområder, koordinering av anleggstrafikk)
 • Midlertidig omdirigering (f.eks stenging av ordinær parkeringsplass og dirigering til midlertidig område)
 • Trafikkontroll
 • Ved byggeplasser og anleggsområder
 • Reserverte parkeringsområder
 • Vareleveringsområder
 • Trailerparkeringer
 • VIP tjeneste

Vår målsetning er å kunne løse alle typer oppdrag innen trafikkdirigering/kontroll på privat eiendom. 

Vår kunnskap - din trygghet

Riktig og trygg trafikkdirigering gjør det lettere for oppdragsgiver å fokusere på selve arrangementet og gir god kvalitetssikring.

Fleksibilitet

 • Rask responstid på bestillinger
 • Tilpasningsdyktig ovenfor oppgaver som skal løses
 • Håndtering av endringer i oppdraget underveis

Kapasitet

 • Beredskap til å håndtere uforutsette situasjoner
 • Oppdrag kan gjennomføres 24/7/365 ved hjelp av godt planlagt turnus
 • For å ivareta god kommunikasjon og et solid samspill, brukes radiosamband der også oppdragsgiver inkluderes
 • Stor mannskaps-pool
 • Etablert ledelses- og støtteapparat (backoffice 24/7/365)

Profesjonalitet

 • Trafikkbetjentene må gjennomføre og bestå kursing innen dirigering, kundeveiledning og kommunikasjon samt sikkerhet
 • Trafikkbetjentene har fokus på god kundeveiledning og service, sikkerhet og HMS, konflikthåndtering samt profesjonalitet
 • Trafikkbetjentene er uniformert med synlig logo og refleksvester
 • Den enkelte trafikkbetjent har forhåndsgodkjente instrukser for utførelse på sitt tildelte ansvarsområde
 • Trafikkbetjentene får oppfølging og ledelse av Områdesjef Trafikk under oppdraget

 

 

 

 

Sikker flyt i trafikken

I situasjoner med store trafikkmengder kan det herske kaos og infrastrukturen blir satt på prøve. Dine besøkende med bil har vanskeligheter med å orientere seg og opplever lange ventetider i kø. Tilgjengelig parkeringskapasitet blir ikke utnyttet optimalt.

Med profesjonell trafikkdirigering kan vi hjelpe deg med:

 • Kapasitetsutnyttelse
 • Trafikksikkerhet
 • Kundetilfredshet
 • Minimal ventetid i kø for bilistene
 • Planlegging og gjennomføring

Prosjektering

Det viktigste suksesskriteriet for vellykket gjennomføring er god planlegging.

 • Planarbeid basert på oppdragsgivers rammer og behov for gjennomføring
 • Sikkerhetsanalyse og utarbeidelse av tiltaksplan
 • Kostnadsanalyser
 • Evaluering etter endt oppdrag