Alle markedssegmenter

En oversikt over våre markedssegmenter:

Lufthavnparkering

APCOA PARKING forvalter parkering, taxi, shuttlebusser, e-handel, trallehåndtering, shuttle på rød sone, og mange andre  tjenester på flere lufthavner rundt i Europa.

By og kjøpesenter

APCOA PARKING forvalter parkeringsplasser i kjøpe- og bysentrum i hele Europa. Slike lokasjoner konkurrerer gjerne direkte med øvrig parkering i nærheten og fungerer som en "annonseplass" for hele området.

Messer, events og konferansesentre

Ved mer enn hundre store parkeringshus og -områder i Europa, sikrer APCOA PARKERING lokalmiljøet mot trafikkork ved forvaltining av store mengder trafikk i "peak-time" og rushtid.

Park & Ride ("Pendlerparkering")

APCOA PARKING kombinerer individuell transport og lokal kollektivtransport med miljøvennlige konsepter over 120 steder i Europa.

Hoteller

Mange store internasjonale hotellkjeder er klar over hvor viktig optimal forvaltning av parkering er for hotellets drift. Derfor sørger APCOA PARKING allerede for parkeringsplassene ved over 57 europeiske hoteller.

Sykehus

Parkering utgjør en ekstra inntektskilde for sykehus i Europa. Målet er å håndtere den høye andelen av både hyppig korttidsparkering (besøkende) og langtidsparkering for pasienter og personell. Det er samtidig viktig å sikre god flyt og tilgang for ambulanser samt administrering, planlegging og finansiering av parkeringsplassene.

On-street (Gateparkering/kantstensparkering)

Ved en stor andel av offentlig parkering gatelangs i Europa sikrer APCOA PARKING effektiv forvaltning langs vei på vegne av myndigheter og kommuner. Våre tjenester i disse tilfeller omfatter blant annet installasjon og drift av billettautomater, kontroll, kontrollavgifter, automattømming og fjerning og lagring av kjøretøyer.

Park & Control (håndheving/kontroll)

På mange private parkeringsområder i Europa driver APCOA PARKING Park & Control. Forvaltningen består av overvåking av området slik at det påses at kun de kjøretøy som har rett til å parkere der bruker stedet. For å kontrollere benyttes alt fra moderne alternativer som LNPR scanning (automatic licence plate recognition /automatisk gjenkjenning av bilens registreringsnummer) til de mer tradisjonelle metoder med ventilkontroll og billettkontroll. 

Click to enlarge