Arrangement og messer

Små og store messer, arrangement og konferanser kan ha fast tilholdssted eller variere sine lokasjoner. Våre oppdragsgivere innenfor segmentet, både norske og internasjonale, vet hvordan kaos kan herske i "peak times" og hvordan infrastrukturen blir satt på prøve. 

Optimal forvaltning og utnyttelse av de tilgjengelige arealer for parkering er viktig for arrangementets sømløse gjennomføring og for oppdragsgiverens inntekt og drift. 

Andelen av besøkende er høy i forhold til areal, og alle kjøretøy skal gjerne også ankomme og forlate området til samme tid.  

Administrering, planlegging, logistikk og finansiering av parkeringsplassene kan håndteres og forvaltes av APCOA PARKING. På grunn av dette driver APCOA PARKING allerede parkeringen ved over 104 områder i Europa. Her sikres oppdragsgiveren mot trafikkorker blant annet ved Norges Varemesse i Oslo, SI-Centrum i Stuttgart, messesenteret i Milano og Allianz Arena i München. I tillegg gjennomføres det også en rekke prosjekter av kortere varighet ("pop-up messer"). 

Les også om vår tjeneste "Trafikkdirigering og Trafikkontroll"