Parkering i bysentrum

APCOA PARKING markedsfører aktivt parkeringsplassene de forvalter i byer i Norge og Europa, da disse plassene ofte har direkte konkurrenter men også fungerer som "reklameplass" for hele området.

I Europa forvalter APCOA PARKING mer enn 2660 parkeringshus i over 350 byer. APCOA PARKING er aldri inne på eiersiden av et prosjekt  - vi forvalter kun eiendommen - og kommer således heller aldri i konflikt med oppdragsgiver i forhold til gitte interesser. 

Rådgivning

For mange brukere er den fysiske utformingen av p-plasser, kjøreveier, ramper, søyleplassering, lysforhold og utganger viktig for at de skal velge å benytte et p-hus framfor å velge å parkere utendørs. Vi ønsker å bli involvert i prosjektene på et så tidlig tidspunkt som mulig, slik at vår kompetanse kan brukes til gjøre et godt prosjekt enda bedre. 


Det kan nevnes at det er svært viktig at man benytter riktig p-teknisk utstyr for å gjøre bruken for de parkerende enklest mulig. Dette øker trafikken til anlegget, og optimaliserer inntektene til eier. Basert på vår lange erfaring kan vi utarbeide et system for det enkelte anlegg, som er tilpasset dets lokale situasjon og de oppgaver som skal løses i anlegget.