Hotell Parkering

Mange store og små hoteller og hotellkjeder både i Norge og Europa er klar over hvor viktig optimal forvaltning av parkering er for hotellets inntekt og drift. 

Målet for parkering ved hoteller er å håndtere en høy andel av besøkende, både ved hyppig korttidsparkering (møte- og konferansevirksomhet) og parkering av lengre varighet (hotellets overnattingsgjester) samt for ansatte. Det er også viktig å sikre god flyt og tilgang for leveranser til hotellet og annen trafikk ved for eksempel store konferanser. 

Det finnes mange gode tekniske løsninger for å automatisere slike prosesser, og APCOA PARKING har kunnskapen hotellet trenger for å effektivisere alt.

Administrering av gjesteparkering og øvrig parkering samt planlegging, logistikk og finansiering av parkeringsplassene kan håndteres og forvaltes av APCOA PARKING. På grunn av dette sørger APCOA PARKING allerede for parkeringsplassene ved over 57 store europeiske hoteller.