On-Street (kantstensparkering)

Ved en stor andel av offentlig parkering gatelangs i Europa sikrer APCOA PARKING forvaltningen langs infrastrukturen på vegne av myndigheter og kommuner.

Lovgivningen er noe ulik fra land til land, så det er ikke alle steder vi har mulighet til å inngå denne type avtaler. I f.eks i Sverige og UK kan private parkeringsoperatører opptre på vegne av myndighetene i enkelte områder.

Våre tjenester i disse tilfeller omfatter blant annet installasjon og drift av billettautomater, kontroll, kontrollavgifter, automattømming og fjerning og lagring av kjøretøyer.