Lufthavnparkering

APCOA PARKING har lang erfaring med å håndtere parkering på lufthavner. I Norge i dag opererer vi på syv lufthavner, inkludert Oslo-, Bergen-, Stavanger-, og Trondheim lufthavn. I Europa er blant annet store lufthavner som Gatwick, Heathrow, Stuttgart, nye Berlin (når den kommer på plass) og Billund i vår portefølje. 

Vi støtter lufthavnene med å lykkes i deres nåværende og fremtidige utfordringer i markedet: 

 

  • Bærekraftighet: effektiv bruk av ressurser, e-mobilitet (el-bil osv) samt policy om å ikke konkurrere med kollektivandelen av tilbringertjenestene til lufthavnen
  • Konkurranse: analysere øvrig parkeringstilbud ved lufthavnen. I Europa etableres også strategiske partnerskap med leverandører av parkering utenfor lufthavnen. Vi bistår med å profesjonalisere tjenesten og utvide lufthavnens kapasitet
  • "Capacity Management": vekst i pax på grunn av liberalisering av markedsutviklingen til flyselskaper resulterer i et stadig økende behov for parkering. Riktig planlegging og kapasitetslogistikk utnytter arealer på en fornuftig måte
  • E-handel: Salg av reiser har for lengst gått digitalt. Det samme gjør også kjøp/salg av parkering. Digitale medier benyttes i kommunikasjon, navigasjon og som salgskanal. En sømløs reise til og fra lufthavnen blir en dynamisk del av prosessen