Ny Parkeringsforskrift

Fra og med 1.januar 2017 vil en ny parkeringsforskrift tre i kraft.

Parkeringsforskriften gjelder for alle som tilbyr vilkårsparkering, både privat og offentlig. Forskriften omhandler også elementer som gjelder forskrift om offentlig parkeringsgebyr, forskrift om parkering for forflytningshemmede og forskrift vedrørende postforskynning av Parkeringsklagenemndas vedtak. 

Det gjenstår fremdeles noen detaljer på hvordan enkelte deler av forskriften praktisk skal løses. Norpark jobber med Vegvesenet og lovgiver på dette. Vi vil oppdatere med nyttig informasjon forløpende.