Drammensveien 134
0277 OSLO, Skøyen

Antall parkeringsplasser: 56

Beskrivelse

Drammensveien 134 er en innendørs garasje sentralt plassert på Skøyen. Parkering kan kun skje på plan U4.