Harbitzalleen 2a
0275 OSLO, Skøyen

Beskrivelse

Parkeringsplassen har innkjøring fra Tingstuveien og ligger med kort avstand til Skøyen stasjon. Det er kun kontraktparkering på månedsbasis på plassen.