Sanksjoner

Sanksjon eller kontrollavgift er det offisielle navnet på en parkeringsbot som er utstedt på privatrettslig grunnlag. Avgiften er en sanksjon som ilegges ved manglende betaling eller brudd på andre parkeringsbestemmelser.

I henhold til ny parkeringsforskrift 1/1 2017 er det 3 satser som kan ilegges, avhengig av grad av regelovertredelse: 300kr, 600kr eller 900kr. Les mer på vår nettside under Eiendomsbesittere/Markedsoppdatering/Ny parkeringsforskrift. 

Klage

Dersom du har en klage, se www.kontrollavgift.no 

Parkeringsklagenemda

Forbrukerrådet og Norpark har sammen etablert Parkeringsklagenemnda. Den som får endelig avslag på en klage til EuroParks saksbehandler kan påklage avgjørelsen til Parkeringsklagenemnda innen 2 uker.

Nemndas virksomhet er basert på standardvilkårene. Nemnda behandler klagesaker på privatrettslig håndheving og bare på private selskaper og kommuner som er medlem av bransjeforeningen. Nemndas prinsippavgjørelser og annen informasjon kan leses på parkeringsklagenemnda.

Privat parkering

EuroPark eier ingen p-anlegg, men er driftsoperatør for forskjellige offentlige og private grunneiere. Privat parkering kjennetegnes ved at det ikke brukes offentlige trafikkskilt, men tilsvarende privat skilting.

EuroPark har råderett over parkeringsområdene gjennom avtale med hver enkelt grunneier. Skilt ved innkjøring, ved betalingsautomat og ellers på p-områdene informerer om hvilke vilkår som gjelder for det enkelte området.

Ved å hensette et kjøretøy på et område som driftes av EuroPark har bilfører akseptert vilkårene for biloppstilling, og det er inngått en avtale basert på de skiltede vilkårene.

EuroPark plikter å informere om hvlike særskilte vilkår som gjelder, hva som kan bli konsekvensen av å bryte bestemmelsene og hvem som er driftsoperatør. Alle EuroParks p-anlegg er skiltet med et telefonnummer som går direkte til vår døgnbemannede driftsentral. Bare ved å benytte parkeringstjenester fra selskaper som er medlem av bransjeforeningen sikres kundenes rettigheter.

Parkeringsbetjentene

Alle parkeringsbetjenter skal være lett synlige i EuroParks uniform med logo og kan identifisere seg med selskapets ID-kort.

De arbeider ikke på provisjon, men har fast lønn uavhengig av hvor mange kontrollavgifter de skriver (og har således ikke noe å vinne på å "ligge i buskene"). Dette er lovfestet krav i henhold til ny parkeringsforskrift av 1/1 2017. 

Betjentene har gjennomført kursing og opplæring med skriftlig eksamen, i henhold til revelverket. Betjentene skal ikke "ligge på lur", men patruljere mellom p-områdene.

Betjentene har ikke anledning til å ta tilbake en kontrollavgift som er lagt på frontruten, bilfører må da sende inn skriftlig klage.

Klage

Skriftlig klage sendes inn 3 uker etter at avgiften ble ilagt.

Informasjon står på baksiden av kontrollavgifts-blanketten.

Klageskjema og ytterligere informasjon finnes på egen nettside kontrollavgift.no