Standardvilkår

Gjennom medlemsskap i bransjeforeningen Norges Parkeringsforening (Norpark) har EuroPark forpliktet seg til å drive seriøs parkeringsvirksomhet. Forbrukermyndighetene og bransjen har samarbeidet om å lage standardvilkår for privat parkeringshåndheving. Vilkårene fastsetter rettigheter og plikter for bilførere og p-selskaper.

Vilkårene er laget i en kortversjon og en langversjon, se parkeringsklagenemnda. Kortversjonen finnes på skilt på alle parkeringsanlegg med avgiftsbetaling. Langversjonen kan du laste ned fra nemda sine nettsider, eller i boksen til høyre.