Fordelsparkering for ansatte med ID kort utstedt av Avinor

Denne siden leder til portalen hvor ansatte med ID kort utstedt av Avinor kan registrere seg som fordelsparkerende på ANPR lufthavner driftet av EuroPark. 

Gå til registrering

 

Husk å ha ID kortet ditt foran deg, kjøretøyets registreringsnummer og eventuelt betalingskort. Da vil registreringen gå raskest mulig. Se bilde under for forklaring til ulike felter på ID kortet. 

Vi anbefaler å gjøre registreringen via mobiltelefon. Dette gir deg det beste brukergrensesnittet og er raskt og enkelt. Gamle versjoner av nettlesere/browsere på datamaskin gir ikke like god brukeropplevelse. 

Løsningen gjør elektronisk forespørsel opp mot ID kontoret til Avinor for å validere opplysningene som legges inn. Dersom de er korrekte får du en rettighet til fordelsparkering på lufthavnen. Dersom de ikke er korrekte, kan du kontakte Europark sitt kundesenter eller Avinor ID kontor for bistand. ID kort dataene vil kun valideres mot rettighet til fordelsparkering, de vil ikke benyttes til noe annet. 

IDKortFelter.PNG

Betaling for fordelsparkering

I løsningen ligger det oppdatert fra Avinor hvilke selskaper som skal fortsette med sin faktureringsavtale, hvilke som skal endres fra månedlig fakturering til å betale for sin rabatterte fordelsparkering hver gang de forlater området og hvilke som ikke skal betale for sin parkering. 

  • Dermed vil enkelte måtte legge inn betalingskort og andre ikke.
  • Dersom du vet at du ikke skal belastes for parkeringen din, er det altså ikke nødvendig å legge inn betalingskort. Det kan likevel være praktisk å legge det inn dersom du skal parkere på andre parkeringsområder eller til andre tidspunkter enn det din avtale omfatter. 

Avinor sentralt etablerer en prisstruktur for fordelsparkeringen. Denne baserer seg på regelen om at det alltid vil være en rabatt på prisen/tariffen til de ulike parkeringsområdene. Ulike områder vil ha ulike rabattsatser for ulike grupper og dermed tilby deg en fleksibilitet på hvor du ønsker å parkere. 

  • Dersom du ikke legger inn betalingskort, og parkerer på p-områder som ikke omfattes av "fordelsparkeringsordningen for din ID kortgruppe", så vil du belastes til ordinær pris for parkeringen.