Fordelsparkering for ansatte med ID kort utstedt av Avinor

Registrer Fordelsparkering

Denne siden leder til mobilparkering hvor ansatte med ID kort utstedt av Avinor kan registrere seg som fordelsparkerende på ANPR lufthavner driftet av oss. 

Vi anbefaler å gjøre registreringen via mobiltelefon. Dette gir deg det beste brukergrensesnittet og er raskt og enkelt. 

Husk å ha ID kortet ditt foran deg, kjøretøyets registreringsnummer og eventuelt betalingskort. Da vil registreringen gå raskest mulig. Se bilde under for forklaring til ulike felter på ID kortet samt litt mer nyttig info. 

 

Her kan du laste ned en elektronisk brosjyre som forteller mer om mobilparkering:

Mobilparkering brosjyre Høyoppløselig

Mobilparkering brosjyre Lavoppsløselig

 

Forespørsel gjøres automatisk mot ID kontoret for å validere deg.

Løsningen gjør elektronisk forespørsel opp mot ID kontoret til Avinor for å validere opplysningene som legges inn. Dersom de er korrekte får du en rettighet til fordelsparkering på lufthavnen. ID kort dataene vil kun valideres mot rettighet til fordelsparkering, de vil ikke benyttes til noe annet. Kontakt vårt kundesenter ved spørsmål. 

Når du registrerer deg, registrerer du først en "vanlig bruker" (med eller uten betalingskort). Deretter går du til fordelsparkering og legger inn dine ID kort opplysninger. Se nøye beskrivelse i den elektroniske brosjyren over. 

Hvis du ikke registrerer deg (og dine kjøretøy) for fordelsparkering i løsningen vil du bli måtte betale for parkeringen på link linje med øvrige besøkende til lufthavnen. 

IDKortFelter.PNG

Betaling for fordelsparkering

I løsningen ligger det oppdatert fra Avinor hvilke selskaper som skal fortsette med sin faktureringsavtale, hvilke som skal endres fra månedlig fakturering til å betale for sin rabatterte fordelsparkering hver gang de forlater området og hvilke som ikke skal betale for sin parkering. 

  • Dermed vil enkelte måtte legge inn betalingskort og andre ikke.
  • Dersom du vet at du ikke skal belastes for parkeringen din, er det altså ikke nødvendig å legge inn betalingskort. Det kan likevel være praktisk å legge det inn dersom du skal parkere på andre parkeringsområder eller til andre tidspunkter enn det din avtale omfatter. 

Avinor sentralt etablerer en prisstruktur for fordelsparkeringen. Denne baserer seg på regelen om at det alltid vil være en rabatt på prisen/tariffen til de ulike parkeringsområdene. Ulike områder vil ha ulike rabattsatser for ulike grupper og dermed tilby deg en fleksibilitet på hvor du ønsker å parkere. 

  • Dersom du ikke legger inn betalingskort, og parkerer på p-områder som ikke omfattes av "fordelsparkeringsordningen for din ID kortgruppe", så vil du belastes til ordinær pris for parkeringen.