LØNNSOM VEKST FOR APCOA-INVESTORER

Vi administrerer vekst.

Med 40 års erfaring med administrasjon av parkeringsområder i 12 europeiske land har vi hatt tiden og muligheten til å utvikle et utvalg av markedsførings-, annonserings- og driftstjenester.

Parkeringsplasser forvaltet av APCOA PARKING er lønnsomme og markedsføres proaktivt for å få investeringen din til å vokse.

Tolv land.
Én markedsleder.

Det er en grunn til at APCOA PARKING er Europas ledende selskap for parkeringsforvaltning.

Våre eksperter i tolv europeiske land har utviklet, og fortsetter å utvikle, innovative produkter og tjenester som er designet for å oppfylle bilbrukeres regionale behov.

Vi bruker standardisert IT-maskinvare og -programvare samt parkeringsutstyr for å utnytte store internasjonale økonomier til din fordel.

Vår internasjonale erfaring kombineres med kunnskap om lokale markeder til et parkeringsprodukt som fungerer for kunden og gir solid profitt for investoren.

Vi er opptatt av lønnsomheten din.

Vi driver ikke bare parkeringsplasser – vi forvalter alle aspekter av parkeringstjenestene du tilbyr kunden.

APCOA PARKING forvalter kostnadene og inntektene dine, designer og implementerer markedsføringskampanjer og skaffer finansiering for eiendommen din via partnerskap (for eksempel via reklamemuligheter fra tredjeparts forretninger og tjenesteleverandører).

Vi genererer maksimal avkastning på investeringen din. Og siden vi aldri eier tomter, men bare driver forpaktede parkeringsplasser på dine vegne, er vi aldri i konflikt med dine interesser.

Du kan trygt velge oss.

APCOA PARKING er en glimrende investeringsmulighet takket være vår markedsposisjon, vekst og økonomiske stabilitet.

Vi er markedslederen innen europeisk parkeringsforvaltning, med mer enn 7400 forvaltede parkeringsplasser i 12 land.

Vi har vokst jevnt og trutt i over 40 år.

Dessuten sørger vi for at vi forblir økonomisk stabile med sentrale innkjøp og en mangfoldig portefølje av parkeringsplasser og tjenester.

Vi er en perfekt match for forbrukerne.

Vi selger ikke en standardisert tjeneste for parkeringsforvaltning.

Enhver driftsløsning, markedsføringskampanje og annonsemulighet designes i tråd med kundens mål.

Vi utformer individuelle kontrakter for å dekke behovene til en spesifikk kunde, og enhver søknad gjennomføres og vurderes individuelt.

APCOA PARKING handler ikke om å skjære alle over én kam.

Vi er her for å designe og levere skreddersydde forvaltningstjenester som oppfyller behovene til partnerne våre.

Vi er morgendagen, i dag.

Bærekraftighet og bedrifters samfunnsansvar er viktige stikkord for en vellykket virksomhet.

APCOA PARKING engasjerer seg tydelig i bærekraftig vekst.

Vi har levert miljøvennlige løsninger til noen av de største parkeringsklientene i Europa, inkludert London Heathrow og Stuttgart lufthavn.

Takket være våre «grønne» parkeringsinitiativer, har nye teknologier blitt utviklet for å gjøre det enklere å finne parkeringsplasser og oppnå bedre parkerings- og trafikkforvaltning.

Bedriftens samfunnsansvar gjenspeiles i lokalkunnskap og bruk av lokal arbeidskraft.

Vi gir noe tilbake til lokalsamfunnene hvor klientene våre eier parkeringseiendommer. Blant annet investerer vi stort i programmer for trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet for funksjonshemmede.