EuroPark som arbeidsgiver

EuroPark AS er en del av det internasjonale selskapet APCOA PARKING.

APCOA PARKING har en flat selskapsstruktur hvis lederstil er preget av ærlighet og samarbeidsvilje. Åpne sinn og forslag til optimalisering og forbedring er alltid velkomne og vil bli realisert dersom det er mulig.

Personlig utvikling av ferdigheter og prestasjoner kreves av våre medarbeidere. Vi drar nytte av vår stabs kvalifikasjoner og effektivitet. Alle i vårt team oppmuntres til å gjøre en innsats for selskapet. Vi tenker og handler i forhold til "evig forbedring og innovasjon", og vi liker å pløye ny mark.

APCOA PARKERING tilbyr et bredt spekter av oppgaver, også i den norske delen av organisasjonen. Vi ansetter ikke bare parkeringsvakter - dette er kun en liten del av vår virksomhet. For eksempel ansettes også driftsmedarbeidere til lufthavner og p-hus, salg- og kundeservicemedarbeidere, teamledere, økonomi og regnskap, teknikere innen drift og IT og forøvrig innen mange andre fagområder.

Vår stab i Norge utgjør omkring 500 medarbeidere, og i Europa vil du finne i overkant av 4000 kollegaer til fra mange land. 

Vi har som målsetning å være den mest profesjonelle og lønnsomme parkeringspartner for våre oppdragsgivere, kunder og medarbeidere.

  • ”Vi skal være førstevalget”

For å nå dette målet må vi sørge for å ha dyktige og motiverte medarbeidere. APCOA PARKING og EuroPark er derfor bevisst på at vi må ha en attraktiv og god arbeidsplass som skaper engasjerte medarbeidere. Vi er også opptatt av at mennesker arbeider best når de blir gitt stor grad av selvstendighet, motivasjon og et godt arbeidsmiljø.

Føler du deg tiltrukket av dette kan EuroPark bli en trivelig arbeidsplass for deg og du en trivelig medarbeider for oss. Vi er opptatt av å legge forholdene til rette når nye medarbeidere begynner. Alle får en inngående opplæring og god oppfølging av nærmeste leder eller kollega. Vi har også lang tradisjon for karriereutvikling i EuroPark. For eksempel kan det nevnes at flere av regionsjefene og driftslederne startet sin karriere i EuroPark som driftsbetjent og parkeringsbetjent.