Stillingstyper i EuroPark

Vår virksomhet spenner over mange områder og er du på jakt etter nye utfordringer har vi kanskje noe som passer for deg? Vi er interessert i motiverte mennesker med ulik erfaring og en god porsjon ansvarsfølelse. Vi tilbyr spennende stillinger over hele landet!

Under kommer en oversikt over de ulike stillingene i vår bedrift. Er det kanskje flere arbeidsområder her du kunne tenke deg å jobbe med?

Administrasjonen

På EuroParks hovedkontor finner du avdelingene økonomi, prosjekt, marked, IT, kontor og personal.  

Regionsjef og driftsleder

EuroPark er delt inn i 7 regioner med hver sin Regionsjef: Region Oslo & Akershus, -Øst, -Østfold, -Oslo P-hus, -Sør, -Vest, -Nord og -Lufthavner.

Regionsjefen er driftsansvarlig for sin region. Hver region er igjen inndelt i byer med hver sin driftsleder. De aller fleste regionsjefer og driftsledere har bakgrunn fra operativ parkeringsdrift.

Driftslederne arbeider hovedsakelig ute i driften og er ansvarlig for både optimal drift og personale i sin by.  

Driftsoperatør

Er ansvarlig for skilting og vedlikehold på parkeringsanleggene. Service og vedlikehold av det parkeringstekniske utstyret, samt igangsetting av nye parkeringsområder.  

Parkeringsbetjent

Arbeidsoppgaver er kontroll og oppfølging av selskapets parkeringsanlegg. Ilegger kontrollavgifter der dette er nødvendig og sørger for renhold av parkeringsområdene. Parkeringsbetjenten bidrar med sin hyggelige opptreden at EuroPark oppfattes mest mulig positivt blant publikum. Følgelig er det viktig at du er utadvendt, liker å omgås mennesker og er positiv.  

Driftsbetjent

Sørger for best mulig drift av parkeringshuset. Dette innebærer renhold og vedlikehold på det parkeringstekniske anlegget, samt at parkeringshuset fremstår som rent, lyst og ryddig til enhver tid.  

Servicefunksjonær

Er ansvarlig for en servicerettet og effektiv ekspedering av alle henvendelser som kommer til EuroPark sin Driftsentral. Bruker og vedlikeholder vår informasjonsdatabase med tilhørende programmer. Overvåker alt EuroPark sitt parkeringsutstyr i Norge.  

Kontormedarbeider

Sørger for en servicerettet og effektiv ekspedering av alle henvendelser til det enkelte parkeringshus. Utførere rutinemessig renhold og vedlikehold av lokalene.  

Øvrig

Alle våre stillinger ute i driften inngår i turnus og uniform blir utlevert ved ansettelse. Alle får en grundig og utfyllende opplæring.