Dette er EuroPark: Apcoa Parking Norge

EuroPark ble etablert i 1979. Selskapet er i dag en landsdekkende parkeringsoperatør med hovedkontor i Oslo. Virksomheten strekker seg fra Kristiansand i sør til Alta i nord. I løpet av de 25 årene som har gått, har selskapet blitt den desidert største aktøren innen parkering i Norge. EuroPark har søsterselskaper i Danmark og Sverige. Vi tilbyr forvaltning, utvikling og drift av alle typer parkeringsanlegg med vekt på god lønnsomhet og ryddige parkeringsforhold for utleier / oppdragsgiver.

Som markedsleder i norsk parkeringsbransje ønsker EuroPark å opptre som en seriøs leverandør av parkeringstjenester. Både ledelse, medarbeidere og oppdragsgivere ønsker dette. Derfor har selskapet satset på samarbeid og en åpen dialog med forbrukere, media, myndigheter og samfunnet for øvrig. EuroPark er representert i styret for bransjeforeningen NORPARK og i Parkeringsklagenemnda.

Vår målsetting er å gjøre parkering enklest mulig for våre kunder. Europark var den første operatør i Norge som tok i bruk bensin- og kredittkort, mobiltelefon samt AutoPASS som betalingsmiddel i våre parkeringsanlegg. Likeledes var vi først med eget kredittkort for parkering i våre anlegg.

For øvrig er EuroPark eiet av APCOA Parking AG som har sitt hovedkontor i Stuttgart, Tyskland. APCOA er Europas største forvalter av parkeringsanlegg med 1,4 millioner p-plasser i 12 land. 

Visjon og forretningsidè

EuroParks forretningsidé er verdiskapning gjennom utvikling og drift av parkering og servicetjenester.

I forretningskonseptet inngår også andre servicetjenester som eksempelvis bilpleie, expressparkering, og drift av bagasjetraller. Selskapet er også engasjert i planlegging, prosjektering og forretningsførsel av P-anlegg. Vi nedlegger betydelige ressurser i å foredle og videreutvikle konseptene våre. Denne satsingen har gitt oss mer kundevennlige anlegg og en betydelig økning i belegg og inntjening.

Vår visjon er ”Vi skal være førstevalget”.

Vår visjon betyr at vi skal være førstevalget for våre oppdragsgivere fordi vi kan tilby tilpassede og fleksible parkeringsløsninger. I tillegg skal vi være førstevalget for våre parkeringskunder fordi vi kan tilby tilgjengelige og sentrale parkeringsplasser i alle storbyer på velstelte og godt skiltede parkeringsanlegg med enkle betalingsløsninger. Sist, men ikke minst, skal vi være førstevalget for våre medarbeidere fordi EuroPark skal være en krevende og spennende arbeidsplass med godt miljø og gode utviklingsmuligheter. 

EuroParks historie

 • 1979: EuroPark etableres under navnet ”A/S Lufthavnparkering”. Bergen lufthavn er første prosjekt
 • 1983: Oppstart Fornebu lufthavn
 • 1991: A/S Lufthavnparkering skifter navn til EuroPark AS
 • 1992: EuroPark etablerer parkeringsvirksomhet i Sverige
 • 1995: EuroPark etablerer parkeringsvirksomhet i Danmark
 • 1998: Oppstart Oslo lufthavn
 • 1999: EuroPark solgt til APCOA Parking AG, Tyskland
 • 1999: EuroPark Scandinavia AS etableres som et holdingselskap for EuroPark i Norge, Sverige og Danmark
 • 2006: EuroPark kjøper InterPark AS samt kontrakter og anleggsmidler i Legal Parkering AS og etablerer InterPark AS som et datterselskap til EuroPark

EuroParks nøkkeltall

 • Omsetning 2011 inkl datterselskap: 1300 mill kr.
 • Resultat før skatt 2011 inkl datterselskap:44,8 mill kr.


Per 01.01.12:

 • Etablert i ca 63 byer og tettsteder i Norge
 • 530 ansatte
 • Forvaltning av ca 1.187 parkeringsoppdrag
 • Ca 100.000 p-plasser tilsvarende ca 2,5 mill kvm
 • Ca 27 mill kundebesøk

Ledergruppe

 • Administrerende Direktør: Rune Feltman 
 • Driftsdirektør: Carl Erik Martinsen
 • Økonomidirektør: Heidrun T. Fredriksen
 • Salgsdirektør: Øyvind Marthinussen