Ved å bruke dette nettstedet godtas undernevnte Personvern & Disclaimer erklæring. 

 

Disclaimer (ansvarsfraskrivelse)

Vi tilbyr deg informasjonen på denne siden uten å ta betalt for det. Vi vil ta betalt i de tilfeller hvor du kjøper en tjeneste fra oss. I slike tilfeller vil egne vilkår/betingelser være vedlagt. 

Vi arbeider kontinuerlig for å påse at informasjonen på dette nettstedet til enhver tid er korrekt og at nettstedet har så god oppetid som mulig. Vi forbeholder oss likevel retten til ikke å være ansvarlig for aktualiteten, riktigheten, fullstendigheten eller kvaliteten på informasjonen. Du benytter nettstedet på egen risiko. Vi kan ikke garantere at siden er oppdatert med nøyaktig informasjon på et nøyaktig tidspunkt. 

 • For eksempel er alle priser, tilbud, åpningstider og liknende oppgitt med forbehold om (pris)endringer. Erstatningskrav vedrørende skader som er forårsaket av bruk av informasjon, inkludert informasjon som er ufullstendig eller feil, vil derfor bli avvist.
 • Ikke alle tilbud som gis via nettsiden er uten forpliktelser fra kjøperen. Tilbud som kommuniseres på siden kan bli utvidet, endret eller avsluttet uten kunngjøring. 
 • Ved en oppdatering av nettsiden kan det i "real time" være en gitt tid som går før oppdateringen vises live. Dette har sin årsak i cache/leserlogg oppdateringer på den enkelte brukers browser. 

Denne disclaimer/ansvarsfraskrivelse er å anse som en del av hele dette nettstedet. Dersom deler av nettstedet ikke spesifikt gjentar det ovennevnte, vil informasjonen være underlagt ansvarsfraskrivelsen. 

 

Vilkår og betingelser

Denne Personvern & Disclaimer erklæringen gjelder for denne nettsiden. Den gjelder ikke tredjeparts sider fra andre selskaper eller leverandører som du finner lenker til via denne nettsiden. Vi er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne sider som ikke er levert av vårt selskap. Hvis skade oppstår ved bruk av informasjon som presenteres på eksterne nettsider vil bli avvist. 

Vi leverer også andre nettsteder som blant annet nevnes og linkes til. Disse kan ha egne vilkår, betingelser og erklæringer. 

 • Vilkår og betingelser: last ned her
 • Vilkår og betingelser for booking/forhåndsbestilling av parkering på Avinors lufthavner er lokalisert på de enkelte sidene hvor du kjøper denne tjenesten, da det er Avinor som leverer bookingløsningen. 
 • Ved Leie av Parkering (kontraktsparkering) vil det følge en separat kontrakt tilpasset hver bruker som gir deg innsyn i vilkår og betingelser for din leieavtale. 
 • Ved bruk av ulike betalingsløsninger som app eller webapp vil betingelsene være lokalisert på appen.

Videre er vi ikke ansvarlige for eventuelle innlegg, nyhetssaker eller meldinger publisert på ulike medier, nyhetskanaler, diskusjonsfora, blogger osv.

 

Personvern

APCOA Norge tar personvern på alvor. Derfor håndterer vi alle persondata i henhold til den nye personvernforordningen også kjent som GDPR (General Data Protection Regulation).

Nettstedet europark.no/apcoa.no eies og drives av APCOA Norge AS med org.nr. 929 292 065, Sandakerveien 138, Nydalen, 0484 Oslo.

Nettstedet europark.no gir deg mulighet til bruke våre parkeringstjenester. Når du går inn på og tar i bruk nettstedet, samtykker du til vilkårene og denne personvernerklæringen.

Om vår personvernerklæring

APCOA tar ditt personvern alvorlig. Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og handlehistorikk.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. APCOA Norge er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med norsk lov. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

Ved å ta i bruk våre tjenester som tilbys via europark.no/apcoa.no, godkjenner du til at vi samler inn og bruker dine personopplysninger slik det fremgår av avtalen mellom deg og oss. Vårt grunnlag for å behandle dine opplysninger er godkjent fra deg.

Dine data er trygge og brukes kun av oss til det vi oppgir i denne erklæringen. Dersom du har spørsmål om dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på kundesenter[at]apcoa.no.

Nettstedet europark.no / apcoa.no

Vårt nettsted europark.no/apcoa.no gir deg informasjon om oss og våre tjenester. Videre gir den deg oversikt over våre produkter, og mulighet til å reservere parkering.  Når du går inn på og tar i bruk nettsiden, kan vi innhente opplysninger om deg i henhold til denne erklæringen. For å handle med oss må du oppgi ditt navn, din adresse, gyldig e-postadresse og ditt mobilnummer (+47). 

Hvem er behandlingsansvarlig?

Det er APCOA Norge (ved Adm. Dir.) som har ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for APCOA Norges behandling av personopplysninger. Ansvaret for oppfølging av dette er delegert til personvernombud: personvernombud[at]apcoa.no

Hvem har tilgang til disse data?

Det er kun medarbeidere som har tjenstlig behov som har tilgang til disse data. APCOA Norge har implementert gode rutiner for tilgangskontroll, lagring og behandling.

Formål:

APCOA Norge bruker informasjon om deg får å kunne administrere parkeringstjenester på forskjellige plattformer blant annet web og app. I den forbindelse trenger vi å vite noe om deg:

 

Fornavn

Etternavn

Adresse

Mobiltelefon

E-post

Bilnummer (bilde tas ved inn- og utpassering) – kun ved ANPR (Skiltgjenkjenning)

Bilde tatt av bil i forbindelse med kontrollsanksjon (parkeringsbot)

 

I forbindelse med online betaling av tjenestene, vil disse vanligvis betales via korttransaksjoner. Vi i APCOA Norge lagrer ingen data som berører betalingstransaksjonene, dette gjøres av våre leverandører av korttjenester som for eksempel VISA, Statoil, Nets osv. Dog kan betalingsinformasjon legges inn på din side for automatisk belasting for våre tjenester.

Blir du ilagt en kontrollsanksjon (parkeringsbot) vil du få en gul lapp med betalingsinformasjon festet til din frontrute.

Ved bruk av anlegg med kameraregistrering av inn- og utpassering, vil vår factoringleverandør, Arvato sende deg en faktura basert på den informasjon vi har samlet inn eller at betaling blir automatisk trukket på ditt registrerte betalingskort.

Bruker du våre websider,  bruker vi såkalte cookies eller informasjonskapsler i nettleseren for å finne ut hvordan nettsidene brukes. Disse informasjonskapslene gjør følgende:

 • Google Analytics (GA) benyttes for å måle trafikk slik at vi kan forbedre nettsidene. GA lagrer ulike cookies i nettleseren og registrerer IP adressen. Personlig informasjon blir ikke samlet eller lagret i GA og er forøvrig underlagt Googles retningslinjer for personvern.
 • Google Double Click cookies kan benyttes for ulike former for reklame som vises på nettsiden. Den er anonym og ingen personlige data benyttes.
 • Session cookies kan benyttes for å huske log-ins og hva man har lagt i handlekurv.
 • TagMan cookies kan benyttes for å distribuere ulike versjoner av nettstedet for å teste nye funksjoner. Her er også alle brukerdata anonyme.
 • Affiliate Window cookies kan benyttes slik at vi kan spore kjøp du gjør fra andre eksterne aktører som annonserer på vårt nettsted. Det er kun kjøpet som spores, ikke brukerdataene som er anonyme. 

Vi gir ikke andre partnere tilgang til dine data uten at du gir et samtykke til dette.

Rett til innsyn

Den som er registrert i våre systemer har rett til å få den behandlingsansvarliges bekreftelse på om personopplysninger om vedkommende behandles, og, dersom dette er tilfellet, innsyn i personopplysningene og følgende informasjon:

 • formålene med behandlingen

 • de berørte kategoriene av personopplysninger

 • mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til

 • dersom det er mulig, hvor lenge det forventes at personopplysningene vil bli lagret, eller,
 • dersom dette ikke er mulig, kriteriene som brukes for å fastsette denne perioden,

 • retten til å anmode om korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen av personopplysninger som gjelder den registrerte, eller til å protestere mot nevnte behandling
 • retten til å klage til en tilsynsmyndighet (Datatilsynet)

 • dersom personopplysningene ikke er samlet inn fra den registrerte, all tilgjengelig informasjon om hvor personopplysningene stammer fra
 • forekomsten av automatiserte avgjørelser, herunder profilering. Dersom det foretas automatiserte avgjørelser skal den registrerte også få relevant informasjon om den underliggende logikken, samt om betydningen og de forventede konsekvensene av en slik behandling for den registrerte. Dette vil være særlig aktuelt i de tilfeller hvor den registrerte mottar tilpasset markedsføring basert på profilering.
 • dersom personopplysningene overføres til en tredjestat skal den registrerte ha rett til å bli underrettet om de nødvendige garantiene i forbindelse med overføringen.

Innsyn / endring / slett meg

Hvis du ønsker å vite hva vi har lagret om deg, ønsker noe rettet eller slettet, kan dette gjøres ved å kontakte vårt kundesenter på kundesenter[at]apcoa.no . Alle slike henvendelser må skje skriftlig slik at vi kan dokumentere dine ønsker og forsikre oss om at vi er i kontakt med riktig person.

Vi kan ikke slette data som er regulert av spesiallovgiving. For eksempel skal bilag etter regnskapsloven lagres i 5 år.

Rutine           

Vi trenger  navn, adresse, mobil og epost for å kunne søke i våre systemer. Det vil hjelpe oss i søket om du kan angi hvilken forbindelse du har eller har hatt med APCOA. For å få innsyn i personopplysningene som behandles må den som anmoder om innsyn legitimere seg.  

Den behandlingsansvarlige skal gjøre tilgjengelig en kopi av personopplysningene som behandles. Dersom den registrerte anmoder om flere kopier, kan den behandlingsansvarlige kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form. 

Når skal innsynet gis?

Anmodninger om innsyn skal besvares så snart som mulig etter at anmodningen er mottatt og senest innen 30 dager. 

Automatisk sletting

Informasjon som  er innhentet i forbindelse med levering av parkeringstjenester, vil bli slettet etter at parkeringen er betalt og klagefristen er utløpt.  Samtykker må gis på  nytt annet hvert år.

 

Cookies (informasjonskapsel)

En cookie er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin for å samle informasjon om hvordan nettsidene benyttes. I henhold til norsk lov er vi pliktet til å informere brukerne av nettsiden om hvilke cookies som benyttes, hvilke opplysninger som behandles, formål og hvem som behandler opplysningene. Dersom brukeren har satt forhåndsinstillingene i nettleseren sin slik at den aksepterer cookies, anses dette som en aksept for å benytte dem. Man kan endre dette i innstillingene på den enkelte nettleseren. En deaktivering av cookies kan medføre at ikke nettsiden vil fungere optimalt.

 • Vi viser videoer på nettsidene via YouTube. YouTube lagrer cookies som personlige instillinger og båndbredde. Dette er underlagt Googles retningslinjer for personvern.
 • Google Analytics (GA) benyttes for å måle trafikk slik at vi kan forbedre nettsidene. GA lagrer ulike cookies i nettleseren og registrerer IP adressen. Personlig informasjon blir ikke samlet eller lagret i GA og er forøvrig underlagt Googles retningslinjer for personvern.
 • Google Double Click cookies kan benyttes for ulike former for reklame som vises på nettsiden. Den er anonym og ingen personlige data benyttes.
 • Session cookies kan benyttes for å huske log-ins og hva man har lagt i handlekurv. 
 • TagMan cookies kan benyttes for å distribuere ulike versjoner av nettstedet for å teste nye funksjoner. Her er også alle brukerdata anonyme.
 • Affiliate Window cookies kan benyttes slik at vi kan spore kjøp du gjør fra andre eksterne aktører som annonserer på vårt nettsted. Det er kun kjøpet som spores, ikke brukerdataene som er anonyme. 

Eksterne nettsider som det lenkes til via denne nettsiden kan samle egne cookies som denne erklæringen ikke tar ansvar for. Dette er eventuelt beskrevet på det enkelte nettstedet.  

 

Copyright

Vi har ikke ment å benytte opphavsrettsbeskyttet materiale på disse nettsider uten at dette er godkjent. Opphavsretten til alt materiale som er skapt av oss er kjøpt av oss, lagt ut med samtykke eller produsert av oss.

Enhver kopiering eller bruk av tekster, bilder, diagrammer, lyder, filmer eller annen info er ikke tillatt uten avtale med oss.

Vi er ikke ansvarlig for gyldigheten av noe form for gjengivelse av informasjon fra vårt nettsted.

 

Oppdateringer

Vi kan uten forvarsel endre teksten på denne Personvern & Disclaimer erklæringen i forhold til å møte endringer som skjer i lovverket, i forretningsmessige behov, for å imøtekomme våre kunders behov, eller samarbeidspartneres ønsker. Sist oppdatert dato vil du finne her: 

Personvern & Disclaimer erklæring er sist oppdatert 25. mai 2018. 

 

Eier av nettstedet

APCOA Parking Norway AS | Sandakerveien 138 | Pb 4754 Nydalen | N-0421 Oslo

Registrert i Norge med org no 929292065MVA.

Kontakt oss

Vedrørende henvendelser til innhold på denne nettsiden, kontakt vårt kundesenter.